W razie problemu z wyświetleniem powyższego filmu zobacz go bezpośrednio pod adresem: https://katowice.aztv.pl/katowice.php. Jeśli wystąpił błąd w transmisji bądź w wyświetlaniu wypowiedzi, kliknij, aby odświeżyć stronę.

Aby zadać pytanie kliknij ikonę czatu , który pojawia się w lewym, dolnym rogu ekranu. Wpisz pytanie w aktywne pole i wyślij poprzez kliknięcie „Dodaj wypowiedź”. Klikając w ikonę czatu można również odświeżyć dyskusję, w tym miejscu pojawi się również informacja o nowych pytaniach.

Subscribe
Powiadom o
4 wypowiedzi
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Pomykała
1 miesiąc temu
Reply to  Mieszkaniec

Ponieważ pytanie dot. transportu publicznego wpłynęło pod koniec spotkania, odniesienie się do niego przedstawiamy poniżej.

Doskonała lokalizacja, potencjał gospodarczy oraz konsekwentna polityka miasta sprawiły, że Katowice stały się miejscem, w którym firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych lokalizują swoją działalność.
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, kierując się zasadą „Przestrzennej spójności funkcjonalnego obszaru miasta” za priorytet uznaje się wzrost mobilności mieszkańców oparty na nowoczesnej infrastrukturze transportowej.
Wdrażana od lata z sukcesem polityka miasta zmierzająca do utworzenia sieci centrów przesiadkowych pozwoliła Katowicom poczynić niezwykle istotny krok na drodze do stania się miastem wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowanym. Sprawny system transportu publicznego tworzony i w dalszym ciągu dostosowywany do rosnących i zmieniających się potrzeb rozwijającego się miasta jest naszym priorytetem.
Katowice stawiają na transportową rewolucję. Wybudowano i oddano do użytku centra przesiadkowe w Ligocie, Brynowie, Zawodziu oraz przy ul. Sądowej. Nie bez przyczyny nowo wybudowane węzły przesiadkowe w Katowicach zlokalizowane zostały w rejonach pętli tramwajowych. Zakłada się bowiem, że dzięki wysokiej jakości infrastruktury węzłów i taboru tramwajowego, szybkości przejazdu tramwajem i jego wysokiej częstotliwości kursowania, a także nie pobieraniu opłat za postój na parkingach, węzły stanowić będą realną alternatywę dla dojazdu samochodem do centrum Katowic, zarówno pod względem czasu jak i kosztów podróży.
W trakcie realizacji jest przebudowa kluczowych węzłów drogowych, które mają za zadanie rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego. W planach jest budowa nowych linii tramwajowych (wzdłuż ul. Grundmanna oraz tramwaj na południe miasta). W sposób ciągły modernizowana jest siatka połączeń komunikacyjnych. Dostosowywany do nowych miejsc i potrzeb transportowych jest autobusowy i tramwajowy rozkład jazdy. Ponadto miasto inwestuje w nowoczesne i ekologiczne środki komunikacji publicznej. Katowice są pierwszym miastem w Polsce, które wypełniło obowiązki ustawy o elektromobilności, a w mieście zostało uruchomionych już 58 stacji (124 punkty) ładowania pojazdów elektrycznych. W obszarze mobilności miejskiej pojawił się jeszcze jeden trend polegający na współdzieleniu pojazdów transportu osobistego tj. samochody na minuty ( w tym z elektrycznym napędem), elektryczne skutery i hulajnogi. Stanowią one doskonałą alternatywę dla zakupu własnego samochodu i są najbardziej korzystne w szybkim przemieszczaniu się po mieście.
Ponadto wybudowana została infrastruktura ładowania dla taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, z której obecnie korzysta 10 katowickich elektrycznych autobusów, a docelowo zakupionych zostanie kolejnych 10.
Warto również wspomnieć o dynamicznie rozwijającej się sieci miejskich rowerów. Ciągle rozbudowywana jest sieć dróg rowerowych oraz z roku na rok rośnie liczba wypożyczalni rowerów, która jest dostosowywana do ciągle rosnących potrzeb naszych mieszkańców. W 2021 roku uruchomionych zostało 100 stacji wypożyczalni oferujących 800 rowerów. Docelowo za 2 lata w planach zostało wstępnie założone uruchomienie 150 stacji wraz z ponad 1000 rowerów. Miasto wraz ze środowiskiem rowerzystów opracowało Podstawową Sieć Infrastruktury Rowerowej. Po zakończeniu jej realizacji, bezpieczny i wygodny dojazd do śródmieścia Katowic na rowerze będzie możliwy z każdej z dzielnic miasta. Obecna łączna długość rekreacyjnej i transportowej infrastruktury rowerowej przekracza już 175 km, a w najbliższych latach powiększy się o kolejne niespełna 50 km.
Wszystkie te działania mają na celu zachęcenie i przekonanie społeczeństwa do korzystania z tego szerokiego wachlarza alternatywnych rozwiązań w stosunku do komunikacji indywidualnej. I ten właśnie element – trudność w wyzbyciu się dotychczasowych przyzwyczajeń, postrzegany jest jako największe ograniczenie dla efektywnego wykorzystania możliwości jakie oferuje już tu i teraz transport publiczny oraz inne nowoczesne i przyjazne dla środowiska sposoby przemieszczania się.

Mieszkaniec
1 miesiąc temu

Mam pytanie w obszarze zainteresowań red. Jedleckiego. Wielu pracowników firm branży ceni sobie komfort dotarcia do biur. Co uważacie państwo za największe ograniczenie w tym zakresie i co należy zrobić by transport publiczny był prawdziwą alternatywą dla samochodu (nie mówię o ograniczeniu miejsc do parkowania) czyli bardziej marchewka niż kij?

Mieszkaniec
1 miesiąc temu

Jakie działania promocyjno-wizerunkowe planuje do podjęcia samorząd Katowic w kwestii pozyskania nowych przedsiębiorców (miejsc pracy) ale też deweloperów?
Czy promocja gospodarcza Katowic nie powinna ujmować wszystkich miast metropolii na tle nie tylko Polski lecz tego regionu Europy / Świata?

Mieszkaniec
1 miesiąc temu

Rozwój branży wiąże się ze wzrostem potrzeb rekrutacyjnych firm, jednocześnie obserwowany stały spadek liczby mieszkańców miasta jest bez wątpienia ograniczeniem tego wzrostu – czyli ograniczony dostęp do talentów. Czy i jak miasto chciałoby zadziałać w tym zakresie, chodzi o politykę w tym zakresie, czy już widać jakieś efekty tych działań (bo raporty ABSL są tworzone dla Katowic już od dłuższego czasu)?